Матична школа

Матична школа  има  6 учионица . Свака учионица има белу магнетну таблe, наставнички сто и столицу, 15-ак школских клупа и 15 ученичких столица,1 ормар са наставним средствима за тај разред. Поред два информатичка кабинета са по14 рачунарских места опремљеним ових година новим рачунарима,  свака учионица има  нов десктоп рачунарили. У школи се налази још шест лаптопова и шест пројектора, 3 телевизора , 4 касетофона, 1 графоскоп,  1 фотокопир апарата (А3- А4), 3 црно-белих штампача,  фотоапарат. Користи се 7  комплета геометријског прибора  за таблу. Кабинет за ликовну и музичку културу је недавно реновиран и садржи поред беле магнетне таблe, наставнички сто и столицу, 7-8 школских клупа и 15 ученичких столица,1 ормар са наставним средствима, судоперу, графичку пресу, електрични клавир, клавинолу, музичке инструменте  и лаптоп.

Школска библиотека има више од 4000 књига за ученике и стручну литературу за наставнике.

Простор за наставу и остале активности ученика је функционално добро прилагођен.  У великом делу школе простор и опрема су у добром стању. Последњих година школа се плански реновира. Школски намештај је нов, има наставних средстава. Школа се редовно одржава.

Годечево

ИО Годечео има 1 учионицу. Учионица има зелену таблe, наставнички сто и столицу, 3-4 школске клупе и  3-4 ученичке столице, 1 ормар. У школи се налази 1 пројектор, десктоп и лаптоп рачунари, штампач, телевизор и касетофон.

Маковиште

ИО Маковиште има 2 учионице. Свака учионица има зелену таблу, наставнички сто и столицу, по 9 школских клупа и по 9 ученичких столица, 1 ормар, библиотеку са 300 књига. У школи се налази 1 пројектор, десктоп и  лаптоп рачунара, штампач, телевизор и касетофон.Једна учионица опремљена је са 9 нових рачунара за предмет Дигитални свет.