Матична школа

 • Број учионица опште намене: 6
 • Радне собе за припремно предшколски програм: 1
 • Кабинета и специјализованих учионица: нема.
 • Школа не разполаже просторијама за продужени боравак.
 • Информатички кабинет: 1, користе ученици од провог до осмог разреда, број рачунара је 10 који користе ученици и 1 наставнички.
 • Фискултурна сала: 1, величина сале је 56 м2 у којој се реалузује настава физичког васпитања у зимским условима, као и одређене ваннаставне активности.
 • Спортски терен: школа користи спортски терен код интерната који је опремљен за одбојку, кошарку и мали фудбал.
 • Библиотека: нема посебне просторије за исту, већ се налази у информатичком кабинету и има око 3500 књига.
 • Ђачка кухиња и трпезарија: нема.
 • Школа не располаже посебном просторијом за ваннаставне активности, већ се у ту сврху користе учионице.

Годечево

 • Број телефона: нема
 • Просторни услови рада:
 • Број кабинета: нема
 • Број специјализованих учионица: нема
 • Број учионица опште намене: 1
 • Радне собе за припремни предшколски програм: нема
 • Фискултурна сала: нема
 • Спортски терени: располаже се са једним спортским тереном и користи се за мали фудбал, рукомет и кошарку.
 • Библиотека: нема.
 • Ђачка кухиња и трпезарије: школа располаже простором за рад ђачке кухиње.
 • Простори за реализацију ваннаставних активности: школа не располаже са таквим простором а за ваннаставне активности користи се учионица опште намене.

Маковиште

 • Број телефона: 031/580 – 777
 • Број кабинета: нема
 • Број специјализованих учионица: нема
 • Број учионица опште намене: 3
 • Радне собе за припремни предшколски програм: школа не располаже просторијом за припремни предшколски програм.
 • Просторија за продужени боравак: нема
 • Фискултурна сала: нема, у зимском периоду користи се за гимнастику једна од учионица;
 • Спортски терени: располаже са једним спортским тереном који се користи се за мали фудбал, рукомет и кошарку.
 • Библиотека се налази у склопу наставничке канцеларије и располаже са око 300 књига.
 • Ђачка кухиња и трпезарије: школа располаже простором за рад ђачке кухиње са трпезаријом који је приведен својој намени.
 • Простори за реализацију ваннаставних активности: школа користи за ваннаставне активности простор трпезарије.