Распоред часова за школску 2016/2017 годину

Распоред часова ИО Маковиште 2. разред

Дан-час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Енглески језик Математика Верска настава
2. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик
3. Свет око нас Ликовна култура Српски језик Свет око нас Математика
4. Физичко васпитање Ликовна култура Математика Допунска настава Чувари природе
5. ЧОС Музичка култура Физичко васпитање Слободне активности Физичко васпитање

 

Распоред часова ИО Маковиште 3. Разред

Дан-час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Енглески језик Математика Верска настава
2. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Српски језик
3. Природа и друштво Ликовна култура Српски језик Природа и друштво Математика
4. Физичко васпитање Ликовна култура Математика Допунска настава Чувари природе
5. ЧОС Музичка култура Физичко васпитање Слободне активности Физичко васпитање

 

Распоред часова ИО Маковиште 4. Разред

Дан-час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Верска настава
2. Српски језик Математика Енглески језик Математика Математика
3. Природа и друштво Ликовна култура Математика Природа и друштво Српски језик
4. Физичко васпитање Ликовна култура Српски језик Допунска настава Чувари природе
5. ЧОС Музичка култура Физичко васпитање Драмска секција Физичко васпитање
6. Додатна настава

 

Распоред часова ИО Годечево Понедељак

разред 1.час 2.час 3.час 4.час 5.час
1. Српски језик Математика Физичко васпитање Свет око нас ЧОС
2. Српски језик Математика Физичко васпитање Свет око нас
3. Математика Природа и друштво Физичко васпитање Српски језик
4. Математика Природа и друштво Физичко васпитање Српски језик

 

Распоред часова ИО Годечево Уторак

разред 1.час 2.час 3.час 4.час 5.час
1. Математика Српски језик Ликовна култура Слободне активности Допунска настава
2. Математика Српски језик Ликовна култура Ликовна култура Допунска настава
3. Српски језик Математика Ликовна култура Ликовна култура Допунска настава
4. Српски језик Математика Ликовна култура Ликовна култура Додатна настава

 

Распоред часова ИО Годечево Среда

разред 1.час 2.час 3.час 4.час 5.час
1. Српски језик Верска настава Математика Свет око нас Физичко васпитање
2. Српски језик Верска настава Математика Свет око нас Физичко васпитање
3. Математика Верска настава Српски језик Природа и друштво Физичко васпитање
4. Математика Верска настава Српски језик Природа и друштво Физичко васпитање

 

Распоред часова ИО Годечево Четвртак

разред 1.час 2.час 3.час 4.час 5.час
1. Математика Српски језик Музичка култура Чувари природе Слободне активности
2. Математика Српски језик Музичка култура Чувари природе Слободне активности
3. Српски језик Математика Музичка култура Чувари природе Слободне активности
4. Српски језик Математика Музичка култура Чувари природе Слободне активности

 

Распоред часова ИО Годечево Петак

разред 1.час 2.час 3.час 4.час 5.час
1. Енглески језик Енглески језик Српски језик Математика Физичко васпитање
2. Енглески језик Енглески језик Српски језик Математика Физичко васпитање
3. Енглески језик Енглески језик Математика Српски језик Физичко васпитање
4. Енглески језик Енглески језик Математика Српски језик Физичко васпитање

 

Распоред часова матична школа 1.разред

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Математика Физичко васпитање
2. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Енглески језик
3. Енглески језик Свет око нас Математика Свет око нас Српски језик
4. Математика Музичка култура Верска настава Ликовна култура Математика
5. ЧОС Народна традиција Допунска настава

 

Распоред часова матична школа(ком.одељење) 2.разред

Дан-час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физичко васпитање Српски језик Физичко васпитање Српски језик Физичко васпитање
2. Математика Математика Математика Математика Енглески језик
3. Енглески језик Свет око нас Српски језик Свет око нас Математика
4. Српски језик Музичка култура Верска настава Ликовна култура Српски језик
5. ЧОС Народна традиција Ликовна култура Допунска настава

 

Распоред часова матична школа 3.разред

Дан-час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Ликовна култура
2. Физичко васпитање Српски језик Верска настава Српски језик Ликовна култура
3. Математика Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Српски језик
4. Музичка култура Енглески језик Природа и друштво Слободне активности Математика
5. Допунска настава Народна традиција Енглески језик ЧОС

 

Распоред часова матична школа (ком.одељење) 4.разред

Дан-час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Српски језик Математика Српски језик Физичко васпитање Физичко васпитање
3. Природа и друштво Енглески језик Верска настава Математика Српски језик
4. Музичка култура Физичко васпитање Природа и друштво Ликовна култура Енглески језик
5. ЧОС Допунска настава Народна традиција Ликовна култура Драмска секција
6. Додатна настава