Акција ,, Сви на снег „, која је предвиђена Годишњим планом рада школе, реализована је у петак, 11. фебруара 2022. године. Учествовали су ученици свих разреда, а на снег их је водио наставник физичког и здравственог васпитања Милан Кршљак.