Наставница француског језика Андријана Јоксимовић одржала је угледни час у 7. разреду. Тема часа је: Врсте превозних средстава.