Презиме и имеСтепен и врста стручне спремеПослови накојима радиГодине радног стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангаж. у другој школи
Ђукић МирјанаVII/1 – Учитељски факултетДиректор15Да100/
Савић СветланаVII/1 – Правни факултетСекретар6Не50/
Савић СлободанVII/1 – Филозофски факултетПедагог13Да5050
Димитријевић Миленка VII/1 – Учитељски факултетБиблиотекар4Не44/
Соња Костић-Јаковљевић VII/1 – Филолошки факултетБиблиотекар17Да6/
Глигоријевић ЖиворадIV- Средња економска школаШеф рачуноводства2/50/
Николић МилесаII – Основна школаПомоћни радник20/100/
Митровић АрсенII – Основна школаПомоћни радник20/100/
Марјановић ГоранIV- Средња школаДомар,4/50/
Мајстор одржавања50
Дамљановић ВелисавII – Основна школаПомоћни радник30/100/