Презиме и имеСтепен и врста стручне спремеПослови на којима ради Године радног стажаЛиценца
Ђукић МирјанаVII/1 – Учитељски факултетДиректор11Да
Марковић ЉубишаVII/1 – Правни факултетСекретар1Не
Савић СлободанVII/1 – Филозофски факултетПедагог10Да
Кијачић ВеснаVII/1 – Филолошки факултетБиблиотекар13Не
Соња Костић-Јаковљевић VII/1 -Филозофски факултетБиблиотекар20Да
Симић МилинаIV – Средња економска школаШеф рачуноводства0
Николић МилесаII – Основна школаПомоћни радник22
Митровић АрсенII – Основна школаПомоћни радник22
Марјановић ГоранIV- Средња школаДомар,
Мајстор одржавања
5
Марјановић ЈеленаIV- Средња школаПомоћни радник1