• 031/3888-034
 • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

За наставнике

 1. За кога се прави ИОП?
 2. Водич за запослене у установама образовања и васпитања: ”Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце”
 3. Корак напред у сарадњи школе и родитеља
 4. Евиденција постигнућа ИОП 2
 5. Приручник за планирање и писање ИОП-а
 6. Како помоћи неуспешном ученику
 7. Правилник о додатној подршци – образац
 8. Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици
 9. Примери добре праксе
 10. Приручник за рад са децом
 11. Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе
 12. Педагошки профил ученика

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

У прилогу имате корисне линкове ради превенције и спречавања насиља:

 1. Видео обука – Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 2. Национална платформа – Чувам те
 3. Водич – Деца у дигиталном добу
 4. Образац за вођење евиденције
 5. Правилник о изменама и допунама протокола поступања у установи у одговору на насиље
 6. Правилник о протоколу поступања установе у случају насиља
 7. Правилник дискриминација
 8. Правилник о протоколу и поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 9. Искључи насиље
 10. Шта је данас било у школи?
 11. Протокол о превенцији насиља
 12. Пoдсетник о превенцији насиља

KOРИСНИ ЛИНКОВИ

У прилогу имате корисне линкове који могу помоћи колегама за стручно усавршавање, а тичу се свих наставних области, па и шире:

 1. Угледни часови разредне наставе
 2. Угледни часови предметне наставе