• 031/3888-034
  • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Распореди контролних

I-IV разред – Вера Средић

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Енглески језик – III разред основне школеиницијални тест8. 9. 2023.2/09Inicijalni test
Енглески језик – IV разред основне школеиницијални тест8. 9. 2023.2/09Grammar and vocabulary exercises
Српски језик – III разред основне школеиницијални тест11. 9. 2023.3/09Градиво 2.разреда
Математика – III разред основне школеиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво 2.разреда
Математика – IV разред основне школеиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво 3. разреда
Српски језик – IV разред основне школеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво 3. разреда.
Природа и друштво – III разред основне школеиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво 2.разреда
Природа и друштво – IV разред основне школеиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво 3.разреда
Математика – I разред основне школеконтролни задатак15. 9. 2023.3/09Геометрија,сналажење у простору.
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба28. 9. 2023.5/09Граматика,правопис
Српски језик – IV разред основне школеписмена вежба29. 9. 2023.5/09Граматика,правопис,књижевност.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Бројеви до 1000.
Математика – I разред основне школеконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Геометрија,сналажење у простору.
Математика – IV разред основне школеконтролни задатак4. 10. 2023.2/10Бројеви
Енглески језик – I разред основне школеконтролни задатак6. 10. 2023.2/10Test 1
Природа и друштво – IV разред основне школеконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Моја домовина Република Србија,природне одлике Србије.
Српски језик – I разред основне школеписмена вежба17. 10. 2023.4/10Почетно читање и писање.
Енглески језик – III разред основне школеконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Test 1
Енглески језик – IV разред основне школеконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Test 1
Природа и друштво – III разред основне школеконтролни задатак26. 10. 2023.5/10Оријентација у простору и времену,култура живљења.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак27. 10. 2023.5/10Бројеви до 1000.
Математика – IV разред основне школеписмени задатак1. 11. 2023.1/11Бројеви до милион
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба2. 11. 2023.1/11Граматика,правопис,књижевност.
Математика – I разред основне школеконтролни задатак7. 11. 2023.2/11Бројеви до 5
Српски језик – I разред основне школеписмена вежба15. 11. 2023.3/11Почетно читање и писање,књижевност,језик,граматика,правопис.
Математика – IV разред основне школеконтролни задатак15. 11. 2023.3/11Множење и дељење природних бројева.
Енглески језик – I разред основне школеконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Test 2
Српски језик – IV разред основне школеписмени задатак22. 11. 2023.4/11Препричавање текста
Свет око нас – I разред основне школеконтролни задатак23. 11. 2023.4/11Породица,дом,школа.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак29. 11. 2023.5/11Бројеви до 1000
Природа и друштво – III разред основне школеконтролни задатак30. 11. 2023.5/11Култура живљења.
Енглески језик – IV разред основне школеконтролни задатак1. 12. 2023.1/12Test 2
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба4. 12. 2023.2/12Књижевност,граматика,разумевање прочитаног.
Српски језик – I разред основне школеписмена вежба6. 12. 2023.2/12Књижевност,језик,граматика,правопис.
Енглески језик – III разред основне школеконтролни задатак8. 12. 2023.2/12Test 2
Свет око нас – I разред основне школеконтролни задатак14. 12. 2023.3/12Здравље и безбедност.
Српски језик – III разред основне школетестирање18. 12. 2023.4/12Полуодишњи тест.
Природа и друштво – IV разред основне школеконтролни задатак21. 12. 2023.4/12Природне и друштвене одлике Србије.
Српски језик – IV разред основне школеконтролни задатак21. 12. 2023.4/12Граматика,правопис.
Математика – I разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Бројеви до 10.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Геометрија.
Енглески језик – I разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Test 3
Природа и друштво – IV разред основне школетестирање25. 12. 2023.5/12Полугодишњи тест
Природа и друштво – III разред основне школетестирање25. 12. 2023.5/12Полуодишњи тест.
Математика – IV разред основне школетестирање27. 12. 2023.5/12Полугодишњи тест.
Математика – III разред основне школетестирање27. 12. 2023.5/12Полугодишњи тест
Српски језик – IV разред основне школетестирање29. 12. 2023.5/12Полуодишњи тест

I, III, IV разред – Катарина Секулић

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Енглески језик – III разред основне школеиницијални тест8. 9. 2023.2/09Inicijalni test
Енглески језик – IV разред основне школеиницијални тест8. 9. 2023.2/09Grammar and vocabulary exercises
Српски језик – III разред основне школеиницијални тест11. 9. 2023.3/09Градиво 2.разреда
Математика – III разред основне школеиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво 2.разреда
Математика – IV разред основне школеиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво 3. разреда
Српски језик – IV разред основне школеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво 3. разреда.
Природа и друштво – III разред основне школеиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво 2.разреда
Природа и друштво – IV разред основне школеиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво 3.разреда
Математика – I разред основне школеконтролни задатак15. 9. 2023.3/09Геометрија,сналажење у простору.
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба28. 9. 2023.5/09Граматика,правопис
Српски језик – IV разред основне школеписмена вежба29. 9. 2023.5/09Граматика,правопис,књижевност.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Бројеви до 1000.
Математика – I разред основне школеконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Геометрија,сналажење у простору.
Математика – IV разред основне школеконтролни задатак4. 10. 2023.2/10Бројеви
Енглески језик – I разред основне школеконтролни задатак6. 10. 2023.2/10Test 1
Природа и друштво – IV разред основне школеконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Моја домовина Република Србија,природне одлике Србије.
Српски језик – I разред основне школеписмена вежба17. 10. 2023.4/10Почетно читање и писање.
Енглески језик – III разред основне школеконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Test 1
Енглески језик – IV разред основне школеконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Test 1
Природа и друштво – III разред основне школеконтролни задатак26. 10. 2023.5/10Оријентација у простору и времену,култура живљења.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак27. 10. 2023.5/10Бројеви до 1000.
Математика – IV разред основне школеписмени задатак1. 11. 2023.1/11Бројеви до милион
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба2. 11. 2023.1/11Граматика,правопис,књижевност.
Математика – I разред основне школеконтролни задатак7. 11. 2023.2/11Бројеви до 5
Српски језик – I разред основне школеписмена вежба15. 11. 2023.3/11Почетно читање и писање,књижевност,језик,граматика,правопис.
Математика – IV разред основне школеконтролни задатак15. 11. 2023.3/11Множење и дељење природних бројева.
Енглески језик – I разред основне школеконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Test 2
Српски језик – IV разред основне школеписмени задатак22. 11. 2023.4/11Препричавање текста
Свет око нас – I разред основне школеконтролни задатак23. 11. 2023.4/11Породица,дом,школа.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак29. 11. 2023.5/11Бројеви до 1000
Природа и друштво – III разред основне школеконтролни задатак30. 11. 2023.5/11Култура живљења.
Енглески језик – IV разред основне школеконтролни задатак1. 12. 2023.1/12Test 2
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба4. 12. 2023.2/12Књижевност,граматика,разумевање прочитаног.
Српски језик – I разред основне школеписмена вежба6. 12. 2023.2/12Књижевност,језик,граматика,правопис.
Енглески језик – III разред основне школеконтролни задатак8. 12. 2023.2/12Test 2
Свет око нас – I разред основне школеконтролни задатак14. 12. 2023.3/12Здравље и безбедност.
Српски језик – III разред основне школетестирање18. 12. 2023.4/12Полуодишњи тест.
Природа и друштво – IV разред основне школеконтролни задатак21. 12. 2023.4/12Природне и друштвене одлике Србије.
Српски језик – IV разред основне школеконтролни задатак21. 12. 2023.4/12Граматика,правопис.
Математика – I разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Бројеви до 10.
Математика – III разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Геометрија.
Енглески језик – I разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Test 3
Природа и друштво – IV разред основне школетестирање25. 12. 2023.5/12Полугодишњи тест
Природа и друштво – III разред основне школетестирање25. 12. 2023.5/12Полуодишњи тест.
Математика – IV разред основне школетестирање27. 12. 2023.5/12Полугодишњи тест.
Математика – III разред основне школетестирање27. 12. 2023.5/12Полугодишњи тест
Српски језик – IV разред основне школетестирање29. 12. 2023.5/12Полуодишњи тест

II разред – Драгана Радовановић

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математикаконтролни задатак19. 9. 2023.4/09Сабирање и одузимање до 100
Свет око насконтролни задатак28. 9. 2023.5/09Други и ја
Енглески језикконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Colours, numbers, toys
Математикаконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Сабирање и одузимање двоцифрених бројева
Математикаконтролни задатак26. 10. 2023.5/10Мерење и мере
Српски језикконтролни задатак30. 10. 2023.6/10Књижевност, језик
Енглески језикконтролни задатак7. 11. 2023.2/11My Family
Српски језикконтролни задатак27. 11. 2023.5/11Именице, глаголи, глаголска времена, облик реченица, речце ли и не
Математикаконтролни задатак28. 11. 2023.5/11Непознати број
Свет око насконтролни задатак4. 12. 2023.2/12Култура живљења
Енглески језикконтролни задатак5. 12. 2023.2/12Actions, Body parts
Српски језиктестирање25. 12. 2023.5/12Полугодишња провера знања
Математикатестирање26. 12. 2023.5/12Полугодишња провера

II- III разред – Зоран Милић

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик – II разред основне школеиницијални тест12. 9. 2023.3/09Провера стечених знања из првог разреда
Енглески језик – II разред основне школеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Oral examinatiom, revision of vocabulary
Енглески језик – III разред основне школеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Vocabulary exercises
Српски језик – III разред основне школеиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера стечених знања из другог разреда
Математика – II разред основне школеиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера стечених знања у првом разреду
Природа и друштво – III разред основне школеиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера стечених знања другог разреда – свет око нас
Свет око нас – II разред основне школеиницијални тест15. 9. 2023.3/09Провера наставних садржаја првог разреда
Математика – III разред основне школеиницијални тест15. 9. 2023.3/09Провера стечених знања другог разреда
Српски језик – III разред основне школеиницијални тест15. 9. 2023.3/09Провера стечених знања другог разреда
Српски језик – III разред основне школеписмени задатак26. 9. 2023.5/09Именице, врсте, род и број
Математика – II разред основне школеписмена вежба26. 9. 2023.5/09Сабирање и одузимање до 100 са прелазом преко десетице
Енглески језик – II разред основне школеконтролни задатак4. 10. 2023.2/10Toys
Математика – III разред основне школеписмена вежба9. 10. 2023.3/10Провери своје знање
Бројеви до 1000;
Римске цифре
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба13. 10. 2023.3/10Именице – провера знања из другог разреда
Математика – II разред основне школеписмена вежба13. 10. 2023.3/10Својства сабирања и одузимања
Енглески језик – III разред основне школеконтролни задатак25. 10. 2023.5/10Toys, This / that
Математика – III разред основне школеписмена вежба31. 10. 2023.6/10Провери своје знање (Сабирање и одузимање до 1000 )
Природа и друштво – III разред основне школеблиц тест31. 10. 2023.6/10Тест знања – Оријентација у простору и времену
Математика – II разред основне школеписмена вежба31. 10. 2023.6/10Римске цифре, писање бројева римским цифрама
Српски језик – II разред основне школеписмена вежба3. 11. 2023.1/11Реченице по значењу и облику
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба6. 11. 2023.2/11Именице, основно и пренесено значење речи, управни и неуправни говор
Енглески језик – II разред основне школеконтролни задатак6. 11. 2023.2/11My Family
Математика – II разред основне школеписмена вежба22. 11. 2023.4/11Геометрија ( линије )
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба23. 11. 2023.4/11Именице и придеви
Српски језик – III разред основне школеписмена вежба4. 12. 2023.2/12Врсте речи, књижевност, разумевање прочитаног
Енглески језик – II разред основне школеконтролни задатак6. 12. 2023.2/12Actions, Body parts
Математика – III разред основне школеписмена вежба8. 12. 2023.2/12Провера знања
(Сабирање и одузимање до 1000 )
Природа и друштво – III разред основне школеписмена вежба8. 12. 2023.2/12Тест знања – Култура живљења
Свет око нас – II разред основне школеписмена вежба8. 12. 2023.2/12Култура живљења
Енглески језик – III разред основне школеконтролни задатак11. 12. 2023.3/12Test 2
Српски језик – II разред основне школеписмена вежба15. 12. 2023.3/12Именице
Математика – II разред основне школеписмена вежба22. 12. 2023.4/12Множење ( множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 10; замена места чинилаца )
Математика – III разред основне школеписмена вежба27. 12. 2023.5/12Провера знања – круг, кружница)
Природа и друштво – III разред основне школеписмена вежба29. 12. 2023.5/12Тест знања – Прошлост

V разред

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Историјаиницијални тест8. 9. 2023.2/09Иницијална провера знања усменим путем
Српски језик и књижевностиницијални тест11. 9. 2023.3/09Иницијални тест
(провера
усвојености
градива из млађих
разреда)
Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво четвртог разреда
Биологијаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво 4. разреда – Природа и друштво
Енглески језикиницијални тест14. 9. 2023.3/09Grammar and vocabulary exercises
Географијаиницијални тест27. 9. 2023.5/09Градиво нижих разреда
Математикаконтролни задатак9. 10. 2023.3/10Природни бројеви и дељивост
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 10. 2023.3/10Први писмени задатак:
„Мој изум-времеплов“;
„Путовање у прошлост на крилима маште“;
„Моја бајка“
Француски језикконтролни задатак16. 10. 2023.4/10La grammaire
Енглески језикконтролни задатак19. 10. 2023.4/10Grammar and vocabulary exercises
Српски језик и књижевностконтролни задатак31. 10. 2023.6/10Падежи
Математикаписмени задатак1. 11. 2023.1/11Природни бројеви и дељивост. Основни појмови геометрије
Историјаконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Цивилизације Старог истока; Стари исток
Географијаконтролни задатак22. 11. 2023.4/11Земљина кретања
Енглески језикписмени задатак23. 11. 2023.4/11Grammar and vocabulary exerciees
Биологијаконтролни задатак28. 11. 2023.5/11Грађа ћелије,груписање живих бића.Исхрана,дисање,излучивање,кретање.
Математикаконтролни задатак7. 12. 2023.2/12Основни појмови геометрије. Природни бројеви и дељивост
Француски језикконтролни задатак14. 12. 2023.3/12La grammaire
Историјаконтролни задатак15. 12. 2023.3/12Стара Грчка
Српски језик и књижевностконтролни задатак21. 12. 2023.4/12Научили смо у првом полугодишту из граматике
Српски језик и књижевностконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Шта смо научили из књижевности у првом полугодишту
Српски језик и књижевностписмени задатак25. 12. 2023.5/12Други писмени задатак
Математикаписмени задатак26. 12. 2023.5/12Природни бројеви и дељивост. Разломци

VI разред

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест11. 9. 2023.3/09Иницијални тест
Биологијаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво 5. разреда
Енглески језикиницијални тест14. 9. 2023.3/09Grammar exercises
Математикаиницијални тест18. 9. 2023.4/09Градиво петог разреда
Француски језикиницијални тест18. 9. 2023.4/09Градиво петог разреда
Географијаиницијални тест20. 9. 2023.4/09Градиво 5. разреда
Српски језик и књижевностконтролни задатак22. 9. 2023.4/09Гласови
Историјаиницијални тест22. 9. 2023.4/09Иницијално тестирање ученика из градива петог разреда.
Физикаконтролни задатак29. 9. 2023.5/09Кретање тела
Француски језикконтролни задатак12. 10. 2023.3/10La grammaire
Енглески језикконтролни задатак13. 10. 2023.3/10Grammar and vocabulary exercises
Математикаконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Цели бројеви
Историјаконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Европа и Средоземље у раном средњем веку.
Физикаконтролни задатак25. 10. 2023.5/10Кретање и сила
Српски језик и књижевностписмени задатак27. 10. 2023.5/10Израда првог писменог задатка
Математикаписмени задатак31. 10. 2023.6/10Цели бројеви. Троугао
Историјаконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Српске земље у раном средњем веку.
Физикаконтролни задатак22. 11. 2023.4/11Кретање и сила
Српски језик и књижевностконтролни задатак24. 11. 2023.4/11Гласовне промене
Биологијаконтролни задатак29. 11. 2023.5/11Грађа организама.Исхрана,дисање и транспорт супстанци
Математикаконтролни задатак30. 11. 2023.5/11Рационални бројеви
Географијаконтролни задатак6. 12. 2023.2/12Насеља
Историјаконтролни задатак8. 12. 2023.2/12Европа и Средоземље у позном средњем веку
Француски језикписмени задатак14. 12. 2023.3/12La grammaire
Српски језик и књижевностписмени задатак15. 12. 2023.3/12Израда другог писменог задатка
Енглески језикписмени задатак21. 12. 2023.4/12Grammar and vocabulary exercises
Српски језик и књижевностконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Шта смо научили из књижевности у првом полугодишту
Физикаконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Сила и мерење
Математикаписмени задатак25. 12. 2023.5/12Рационални бројеви
Српски језик и књижевностконтролни задатак27. 12. 2023.5/12Шта смо научили из граматике у првом полугодишту

VII разред

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математикаиницијални тест11. 9. 2023.3/09градиво шестог разреда
Српски језик и књижевностиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво из шестог разреда
Хемијаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво 6.разреда.
Физикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09градиво шестог разреда
Биологијаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво 6. разреда
Енглески језикиницијални тест14. 9. 2023.3/09Grammar and vocabulary exercises
Француски језикиницијални тест18. 9. 2023.4/09Градиво шестог разреда
Географијаиницијални тест20. 9. 2023.4/09Градиво 6. разреда
Историјаиницијални тест22. 9. 2023.4/09Иницијална процена знања ученика из градива шестог разреда
Математикаконтролни задатак27. 9. 2023.5/09Реални бројеви
Физикаконтролни задатак29. 9. 2023.5/09Сила и кретање
Француски језикконтролни задатак12. 10. 2023.3/10La grammaire
Математикаписмени задатак13. 10. 2023.3/10Реални бројеви. питагорина теорема
Српски језик и књижевностконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Глаголски облици
Енглески језикконтролни задатак19. 10. 2023.4/10Grammar and vocabulary
Хемијаконтролни задатак24. 10. 2023.5/10Хемијска лабораторија
Српски језик и књижевностписмени задатак25. 10. 2023.5/10Први писмени задатак
Историјаконтролни задатак30. 10. 2023.6/10Доба револуција – грађанске револуције 1.
Физикаконтролни задатак1. 11. 2023.1/11Сила и кретање
Историјаконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Доба револуција – грађанске револуције 2.
Хемијаконтролни задатак21. 11. 2023.4/11Атоми – најмање честице хемијских елемената
Биологијаконтролни задатак22. 11. 2023.4/11Наслеђивање и еволуција. Јединство грађе и функције као основа живота
Математикаконтролни задатак27. 11. 2023.5/11Примена Питагорине теореме
Физикаконтролни задатак1. 12. 2023.1/12Кретање под дејством земљине теже
Енглески језикписмени задатак7. 12. 2023.2/12Grammar and vocabulary
Српски језик и књижевностконтролни задатак13. 12. 2023.3/12Реченични чланови и синтагма
Француски језикписмени задатак14. 12. 2023.3/12La grammaire
Историјаконтролни задатак15. 12. 2023.3/12Српска револуција
Српски језик и књижевностконтролни задатак19. 12. 2023.4/12Полугодишњи тест: граматика и књижевност
Математикаписмени задатак22. 12. 2023.4/12Питагорина теорема,Алгебарски изрази
Српски језик и књижевностписмени задатак25. 12. 2023.5/12Други писмени задатак
Географијаконтролни задатак27. 12. 2023.5/12Природне одлике Азије

VIII разред

ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест11. 9. 2023.3/09Иницијални тест
Хемијаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво 7. разреда.
Физикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09градиво седмог разреда
Енглески језикиницијални тест13. 9. 2023.3/09Grammar and vocabulary
Биологијаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво 7. разреда
Математикаиницијални тест18. 9. 2023.4/09Градиво седмог разреда
Француски језикиницијални тест18. 9. 2023.4/09Градиво седмог разреда
Географијаиницијални тест20. 9. 2023.4/09Градиво 7. разреда
Историјаиницијални тест22. 9. 2023.4/09Иницијална процена знања ученика из градива седмог разреда
Физикаконтролни задатак27. 9. 2023.5/09Осцилације
Српски језик и књижевностконтролни задатак29. 9. 2023.5/09Историја српског књижевног језика
Хемијаконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Метали, оксиди и хидроксиди метала.
Математикаконтролни задатак5. 10. 2023.2/10Сличност
Српски језик и књижевностписмени задатак9. 10. 2023.3/10Први писмени задатак
Француски језикконтролни задатак12. 10. 2023.3/10La grammaire
Енглески језикконтролни задатак18. 10. 2023.4/10Grammar and vocabulary
Физикаконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Осцилације и таласи
Историјаконтролни задатак23. 10. 2023.5/10Европа и свет између два светска рата
Математикаписмени задатак31. 10. 2023.6/10Сличност. Тачка, права и раван
Српски језик и књижевностконтролни задатак2. 11. 2023.1/11Књижевност и вештина читања и разумевање прочитаног
Физикаконтролни задатак15. 11. 2023.3/11Светлост
Историјаконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Краљевина Југославија између два светска рата
Српски језик и књижевностконтролни задатак24. 11. 2023.4/11Реченица
Математикаконтролни задатак30. 11. 2023.5/11Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом
Енглески језикписмени задатак1. 12. 2023.1/12Grammar and vocabulary
Хемијаконтролни задатак5. 12. 2023.2/12Соли
Биологијаконтролни задатак6. 12. 2023.2/12Јединство грађе и функције као основа живота
Српски језик и књижевностписмени задатак11. 12. 2023.3/12Други писмени задатак
Француски језикписмени задатак14. 12. 2023.3/12La grammaire
Географијаконтролни задатак20. 12. 2023.4/12Воде Србије
Историјаконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Други светски рат
Математикаписмени задатак26. 12. 2023.5/12Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом. Призма
Физикаконтролни задатак27. 12. 2023.5/12Светлост и електрично поље