• 031/3888-034
  • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Распоред часова

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ 1/1РАЗРЕДА

ПонедељакСрпски језикМатематикаФизичко и здравствено васпитањеЕнглески језикДигитални свет 
УторакМатематикаСрпски језикСвет око насЛиковна култураСлободне активности 
СредаСрпски језикМатематикаФизичко и здравствено васпитањеЕнглески језикСлободне активности 
ЧетвртакМатематикаФизичко и здравствено васпитање  Српски језик  Свет око насДопунска настава 
ПетакСрпски језикВерска наставаМатематикаМузичка култураЧОС 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ 4/1 РАЗРЕДА

ПонедељакМатематикаСрпски језикФизичко и здравствено васпитањеЕнглески језикДигитални свет 
УторакСрпски језикМатематикаПрирода и друштвоЛиковна култураЛиковна култура 
СредаМатематикаСрпски језикФизичко и здравствено васпитањеЕнглески језикСлободне активности 
ЧетвртакСрпски језикФизичко и здравствено васпитањеМатематика  Природа и друштвоДопунска настава 
ПетакМатематикаВерска наставаСрпски језикМузичка култураЧОС 
 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА ЗА ПРВИ, ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ЧасРазредПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.ПрвиСрпски ЈезикМатематикаСрпски ЈезикМатематикаЕнглески Језик
1.ТрећиСрпски ЈезикМатематикаСрпски ЈезикМатематикаЕнглеески Језик
1.ЧетвртиМатематикаСрпски ЈезикМатематикаСрпски ЈезикЕнглески Језик
2.ПрвиМатематикаСрпски ЈезикМатематикаСрпски ЈезикЕнглески Језик
2.ТрећиМатематикаСрпски ЈезикМатематикаСрпски ЈезикЕнглески Језик
2.ЧетвртиСрпскиМатематикаСрпски ЈезикМатематикаЕнглески Језик
3.ПрвиСвет Око НасЛик.КултураМуз.КултураСвет  Око НасСрпски Језик
3.ТрећиПрирода  и ДруштвоЛик.КултураМуз. КултураПрирода И ДруштвоСрпски Језик
3ЧетвртиПрирода и ДруштвоЛик.КултураМуз. КултураПрирода И ДруштвоМатематика
4.Први Физичко и Здравствено ВаспитањеСлободне АктивностиВерска НаставаДигитални СветМатематика
4.ТрећиФизичко и Здравствено ВаспитањеЛик.КултураВерска НаставаДиитални СветМатематика
4ЧетвртиФизичко и Здравствено ВаспитањеЛик.КултураВерска НаставаДигитални СветСрпски Језик
5.ПрвиДопунска НаставаФизичко и Здравствено ВаспитањеСлободне АктивностиФизичко  и Здравствено ВаспитањеЧос
5.ТрећиДопунска НаставаФизичко и Здравствено ВаспитањеСлободне АктивностиФизичко и здравствено ВаспитањеЧос
5.ЧетвртиДопунска НаставаФизичкои Здравствено ВаспитањеСлободне АктивностиФизичко и Здравствено ВаспитњеЧос
   

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ЧАСРАЗРЕДПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.ДРУГИ РАЗРЕДСРПСКИ ЈЕЗИК  МАТЕМАТИКА  СРПСКИ ЈЕЗИК  ФИЗ. И ЗДРАВ. ВАС.СРПСКИ ЈЕЗИК  
2.ДРУГИ РАЗРЕДМАТЕМАТИКА  СРПСКИ ЈЕЗИК  МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА  
3.ДРУГИ РАЗРЕДЕНГ.ЈЕЗИКСВЕТ ОКО НАСЕНГ.ЈЕЗИКСРПСКИ ЈЕЗИК  ВЕРСКА НАСТАВА
4.ДРУГИ РАЗРЕДФИЗ. И ЗДРАВ. ВАС.  ЛИК.КУЛТУРА  ФИЗ. И ЗДРАВ. ВАС.  МУЗ. КУЛТУРАСВЕТ ОКО НАС
5.ДРУГИ РАЗРЕДСЛОБ. АКТИВ.ЛИК.КУЛТУРА  ДОП.НАСТАВА  ДИГИТАЛНИ  СВЕТ  ЧАС ОДЕЉ. СТАР.  
 

 

Распоред Часова Други Разред
ЧасРазредПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.Други РазредСрпски Језик  Математика  Српски Језик  Физ. И Здрав. Вас.Српски Језик  
2.Други РазредМатематика  Српски Језик  Математика  Математика  Математика  
3.Други РазредЕнг.ЈезикСвет Око НасЕнг.ЈезикСрпски Језик  Верска Настава
4.Други РазредФиз. И Здрав. Вас.  Лик.Култура  Физ. И Здрав. Вас.  Муз. КултураСвет Око Нас
5.Други РазредСлоб. Актив.Лик.Култура  Доп.Настава  Дигитални  Свет  Час Одељ. Стар.  
 

Распоред Часова

Други Разред

ЧасРазредПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.Други РазредСрпски Језик  Математика  Српски Језик  Физ. И Здрав. Вас.Српски Језик  
2.Други РазредМатематика  Српски Језик  Математика  Математика  Математика  
3.Други РазредЕнг.ЈезикСвет Око НасЕнг.ЈезикСрпски Језик  Верска Настава
4.Други РазредФиз. И Здрав. Вас.  Лик.Култура  Физ. И Здрав. Вас.  Муз. КултураСвет Око Нас
5.Други РазредСлоб. Актив.Лик.Култура  Доп.Настава  Дигитални  Свет  Час Одељ. Стар.  
 

Трећи Разред

ЧасРазредПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1.Трећи РазредМатематика  Српски Језик  Математика  Физ. И Здрав. Вас.Математика  
2.Трећи РазредСрпски Језик  Математика  Српски Језик  Српски Језик  Српски Језик  
3.Трећи РазредЕнг.ЈезикПрирода И ДруштвоЕнг.ЈезикМатематика  Верска Настава  
4.Трећи РазредФиз. И Здрав. Вас.Лик.Култура  Физ. И Здрав. Вас.  Муз. КултураПрирода И Друштво
5.Трећи РазредСлоб. Актив.Лик.Култура  Доп.Настава  Дигитални  Свет  Час Одељ. Стар.  
 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 

ШКОЛСКА 2023/24.   ИО ГОДЕЧЕВО

 ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.СРПСКИ ЈЕЗИКМАТЕМАТИКАСРПСКИ Ј.МАТЕМАТИКАСРПСКИ Ј.
2.МАТЕМАТИКАСРПСКИ ЈЕЗИКМАТЕМАТИКАСРПСКИ Ј.МАТЕМАТИКА
3.СВЕТ ОКО НАСМУЗИЧКА К.ВЕРСКА Н.СВЕТ ОКО НАСДИГИТАЛНИ СВЕТ
4.ФИЗИЧКО В.ЕНГЛЕСКИ Ј.ФИЗИЧКО В.ЛИКОВНА К.ФИЗИЧКО В.
5. ЕНГЛЕСКИ Ј.СЛОБОДНЕ А.ЛИКОВНА К.ЧОС

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА 5. РАЗРЕД

 
Број часаПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
0. Математика – допунска ЧОС 
1.Ликовна култураИнформатика и рачунарствоМузичка култураФранцуски језикФизичко и здравствено васпитање
2.Ликовна култураМатематикаМузичка култураСрпски језик и књижевностФизичко и здравствено васпитање
3.МатематикаБиологијаМатематикаМатематикаСрпски језик и књижевност
4.Српски језик и књижевностСрпски језик и књижевностСрпски језик и књижевностТехника и технологијаИсторија
5.Енглески језикФизичко и здравствено васпитањеГеографијаТехника и технологијаВерска настава
6.Француски језик БиологијаЕнглески језикСНА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА 6. РАЗРЕД

 ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
Претчас   ЧОС 
1.ИсторијаМатематикаСрпски језикСрпски језикИсторија
2.МатематикаФизичко васпитањеМатематикаМатематикаФизика
3.Српски језикФизичко васпитањеФизикаИнформатикаФизичко васпитање
4.Француски језикТехника и технологијаМузичка култураЕнглески језикЕнглески језик
5.Ликовна култураТехника и технологијаБиологијаФранцуски језикСрпски језик
6.ГеографијаБиологијаГеографија Верска настава
7.СНА    

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА 7. РАЗРЕД

 ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
0.        ЧасМатематика/Физика (Допунска Настава)Енглески Језик (Допунска Настава) Математика /Физика (Допунска Настава)Француски Језик (Допунска Настава)Математика/Физика (Допунска Настава); Историја (Допунска Настава)
1. ЧасМатематикаФизичко и Здравствено ВаспитањеМатематикаТехника и Технологија  Верска Настава
2. ЧасМатематикаИнформатикаСрпски Језик и КњижевностТехника и ТехнологијаИсторија
3. ЧасИсторија  ХемијаГеографијаСрпски Језик И КњижевностМатематика
4. Час  ГеографијаХемијаФизикаФранцуски ЈезикФизика
5. ЧасСрпски Језик и КњижевностБиологијаЕнглески ЈезикЕнглески ЈезикФизичко и Здравствено Васпитање
6. ЧасЛиковна КултураСрпски Језик и КњижевносtМузичка КултураЧосФизичко и Здравствено Васпитање
7. ЧасФранцуски ЈезикХемија (Допунска Настава) / Српски Језик и Књижевност (Додатна Или Допунска Настава); Биологија (Додатна Настава)БиологијаСна: Филозофија За ДецуДрамско- Рецитаторска / Спортска Секција

РАСПОРЕД  ЧАСОВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 
Бр. часаПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
0. Информатика   
1.МатематикаХемијаМатематикаМатематикаФизика
2.ИсторијаХемијаФизикаФранцуски језикСрпски језик
3.Француски језикМатематикаБиологијаФизичко васпитањеИсторија
4.Ликовна култураБиологијаГеографијаФизичко васпитањеВерска настава
5.ГеографијаСрпски језикМузичка култураТехника и технологијаЕнглески језик
6.Српски језикФизичко васпитањеЕнглески језикТехника и технологијаСНА
7.Српски језик – припремна наставаДопунска настава: Хемија / Српски језикЧОС