• 031/3888-034
 • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Јавне набавке

Јавне набавке у  2024.години:

 1. Финансијски план 2024.
 2. План јавних набавки 2024.

Јавне набавке у  2023.години:

 1. ЗАВРШНИ РАЧУН 2023.
 2. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
 3. Обевештење о додели уговора, обустави или поништењу-дрво
 4. Јавни позив
 5. Критеријуми за доделу уговора
 6. Записник о отварању понуда – дрво
 7. Опис критеријума за квантитативни избор привредног субјекта са упутствима
 8. Општи део- подаци о предмету набавке
 9. Нацрт финансијског плана за 2024.годину
 10. Измене финансијског плана за 2023.
 11. Финансијски план за 2023. годину
 12. План набавки за 2023.годину
 13. Образац структуре цена-огревно дрво
 14. Образац трошкова припреме понуде-дрво
 15. Техничка спецификација – огревно дрво
 16. Модел уговора – огревно дрво

Екскурзије ученика за 2023.годину

 1. Екскурзије ученика
 2. Критеријуми за доделу уговора- млађи разреди
 3. Критеријуми за доделу уговора- старији разреди
 4. Обевештење о додели уговора
 5. Одлука о закључењу оквирног споразума
 6. Садржај екскурзије- старији разреди
 7. Садржај екскурзије -млађи разреди
 8. Критеријуми за квалитативни избор екскурзије

Превоз ученика:

 1. Критеријуми за доделу уговора
 2. Модел уговора
 3. Модел оквирног споразума
 4. Образац трошкова
 5. Образац структуре цена
 6. Одлука о спровођењу поступка
 7. Опис критеријума за квантитативни избор
 8. Техничке карактеристике

Јавне набавке у 2022.години:

 1. ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2022

Јавни превоз у 2022.години

 1. Јавни позив
 2. Критеријуми за доделу уговора
 3. Записник о отварању понуда
 4. Записник о преговарању
 5. Одлука о покретању преговарачког поступка
 6. Образац понуде
 7. Образац понуде – пријаве
 8. Обавештење о додели уговора
 9. Обавештење о додели уговора- обустављање поступка
 10. Обавештење о додели уговора, обустави или понистењу, обустављење поступка
 11. Обавештење о додели уговора обустави или поништењу
 12. Образац трошкова понуде
 13. Образац структуре цена
 14. Одлука о обустави поступка
 15. Одлука о обустави послова 2
 16. Одлука о додели уговора
 17. Критеријуми за квантитативни избор
 18. Модел оквирног споразума
 19. Општи део – подаци о предмету набавке
 20. Записник о преговарању
 21. Извештај о поступку
 22. Извештај о поступку 2

Јавне набавке у 2021.години:

 1. ЗАВРШНИ РАЧУН 2021.

Јавни превоз у 2021.години:

 1. Критеријуми за доделу улога
 2. Обавештење о измени уговора
 3. Модел уговора
 4. Обавештење о додели уговора, поништењу или обустави уговора
 5. Јавни позив
 6. Образац структуре
 7. Општи део
 8. Опис критеријума за квантитативни избор
 9. Упуство понуђачима

Јавне набавке у 2020.години:

 1. ЗАВРШНИ РАЧУН 2020.