• 031/3888-034
  • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Матична школа

Матична школа

Матична школа

Матична школа у Варди за свој рад користила је две зграде које садрже: шест учионица класичног типа, адаптиран кабинет за информатику, фискултурну салу, адаптирану школску библиотека (у склопу канцеларије за педагога), адаптирану просторију за ваннаставне активности, три канцеларије, подрум и магацински простор.