• 031/3888-034
  • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

ИО Годечево

ИО Годечево

ИО Годечево

Школа издвојеног одељења у Годечеву садржи: две учионице класичног типа (од којих се једна од њих користи као фискултурна сала у зимском периоду), и адаптиран санитарни чвор за ученике и наставнике. Друга зграда се користи као ђачка кухиња са трпезаријом. У школском дворишту налази се асфалтиран терен који се користи за мали фудбал и рукомет, али садржи и једну кош таблу.