Прва школа на територији Варде (село у општини Косјерић) почела је са радом 1909. године у селу Годечево, док је две године касније почела са радом школа у Маковишту. Школа у Варди почела је са радом 1931. године, а као потпуна школа 1959. године. У то време бројно стање ученика је било 500.

Основна школа у Варди је мала сеоска школа, удаљена од Косјерића 18 километара и налази се на 860 метара надморске висине, испод планине Повлен. Матична школа са издвојеним одељењима у Маковишту и Годечеву тренутно има 100 ученика. Специфичност школе је и то да веома мали број наставника има пуну радну норму, тј. велики број наставника ради у две и више школа. Сви наставници осим помоћних радника свакодневно путују до школе.

Број ученика се константно смањује, што због негативног природног прираштаја, што због миграције становништва(напуштање села).

У школској 2014/2015.години, О.Ш. „Јордан Ђукановић“ користила је пет зграда за обављање свог образовно-васпитног рада.

skola

Матична школа у Варди за свој рад користила је две зграде које садрже: шест учионица класичног типа, адаптиран кабинет за информатику, фискултурну салу, адаптирану школску библиотека (у склопу канцеларије за педагога), адаптирану просторију за ваннаставне активности, три канцеларије, подрум и магацински простор.

Школа издвојеног одељења у Маковишту монтажног је типа. Изграђена је 1979. године, у добром је стању због доброг одржавања. За свој образовно-васпитни рад користи три учионице (класичног типа), од којих се једна од њих користи као фискултурна сала у зимском периоду. У оквиру школске зграде се налазе: ђачка кухиња са трпезаријом, санитарни чвор за ученике и раднике школе, као и наставничка канцеларија у којој је смештена школска библиотека. У оквиру школског игралишта налази се асфалтирано игралиште са једним кошем и головима за мали фудбал, односно головима за рукомет.

Школа издвојеног одељења у Годечеву садржи: две учионице класичног типа (од којих се једна од њих користи као фискултурна сала у зимском периоду), и адаптиран санитарни чвор за ученике и наставнике. Друга зграда се користи као ђачка кухиња са трпезаријом. У школском дворишту налази се асфалтиран терен који се користи за мали фудбал и рукомет, али садржи и једну кош таблу.

СНАГЕ ШКОЛЕ

 • ентузијазам и флексибилност  запослених
 • добри међуљудски односи
 • мањи број ученика по одељењима олакшава рад (индивидуални) наставнику
 • млад кадар и жеља за побољшањем квалитета рада, жеља за променом
 • мала школа – добра комуникација између запослених, ученика и родитеља
 • добра сарадња на релацији школа-родитељи-месна заједница
 • добра сарадња са локалном заједницом и осталим организацијама
 • квалитетан рад у ваннаставним активностима
 • минимално постојање насиља међу ученицима као и брзо и ефикасно решавање истог
 • ђачки парламент (иницијативе, акције…)

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ

 • одређен број деце путује свакодневно до школе или пешачи преко 4 километра
 • велики број наставника ради у више школа

Опремљеност наставним средствима је различита у матичној школи и у издвојеним одељењима. У издвојеним одељењима постоје основна наставна средства. У матичној школи постоји дигитални кабинет за информатику са 10 рачунара. У издвојеном одељењу у Маковишту налазе се три рачунара и преносни рачунар са видео пројектором. Издвојено одељење у Годечеву располаже са три рачунара и преносним рачунаром са видео пројектором. Већина наставних средстава у матичној школи су набављена после 2002.године и од тада Школа прати савремене токове у оној мери колико јој то финансијски услови дозвољавају. У служби побољшања наставе, ученицима је на располагању кабинет за информатику. Ученици млађих разреда имају могућност коришћења кабинета за реализацију предмета „Од играчке до рачунара“, а ученицима од петог до осмог разреда биће понуђена информатика као изборни предмет.