Матична школа и издвојена одељења

пч07.10-07:55

1. 08.00-08.45

2. 08.50-09.35

3. 10.00-10.45

4. 10.50-11.35

5. 11.40 -12.25

6. 12.30 – 13.15

7. 13.20 – 14.05