Почетком школске године, по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у школском дворишту осликана је стаза кретања у виду малих и великих стопа. Ову активност реализовао је наставник ликовне културе са ученицима који похађају ликовну секцију, а њен слоган могао би да гласи: ,, У школу улазимо као мали, а излазимо као велики људи. „