Међународни дан матерњег језика се обележава 21. фебруара. Тим поводом је у одељењу осмог разреда одржана радионица на којој су ученици имали задатак да разврстају позајмљенице у српском језику према пореклу, а затим су од датих речи израдили пано. Циљ радионице је скретање пажње на језичку разноликост, као и интеркултуралну повезаност кроз језик.