Ученици седмог разреда су презентовали пројекат из хемије на тему “ Правила понашања у хемијском кабинету/учионици“. На дату тему ученици су израдили постер а затим свој рад представили и ученицима осмог разреда.