У оквиру пројекта НАШЕ КУЋИЦЕ, у четвртом разреду учитељица Вера Средић реализовала је угледни час. На часу су представљени продукти ученичког рада: кућица од картона са двориштем, колиба са двориштем и оградом од прућа и индијански шатор. Путем ППТ презентације ученици четвртог разреда су упознали ученике трећег разреда са начином на који су људи правили куће у далекој прошлости, како изгледају куће/скровишта у различитим крајевима света и у различитим културама. Хвала и родитељима који су узели учешће у реализацији овог пројекта.