На иницијативу Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у току протекле недеље реализована је израда паноа на ЧОС-у и излагање на следеће теме:

– у 1. и 2. разреду- Како спречити насиље?

– у 3. и 4. разреду- Шта покреће сукобе међу децом?

– у 5. разреду- Облици и врсте насиља

– у 6. разреду- Како вршимо превенцију насиља?

– у 7. разреду- Како интервенишемо у случају насиља?

– у 8. разреду- Које су последице кршења правила понашања у школи?