• 031/3888-034
  • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Видео захвалности

Пројекат „Школски ормарићи“ је иницијатива Ученичког парламента Основне школе „Јордан Ђукановић“. Циљ пројекта је да се обезбеде школски ормарићи за све ученике у школи, како би се побољшали услови за учење и пријатнији боравак у школи. Мотивација за покретање пројекта је исказана потреба ученика за набавком ормарића како би могли да одлажу своје ствари док су у школи.
Ученици су  све ствари носили са собом или остављали у клупама што је често
непрактично или нехигијенски. Нису имали безбедно место за одлагање ствари што је доводило до  губитка или оштећења дечијих ствари.
Увођењем школских ормарића су  побољшани услови за учење и  њихова употреба је омогућила деци пријатнији боравак у нашој школи. Све је то довело до побољшања квалитета образовања и већег успеха ученика. Такође,  побољшан је изглед учионица и целокупан школски простор, те ће школа бити сигурно и пријатно место.
Поред набавке ормарића,  у партнерству са локалним предузетником “ Миловић Комерц“ и кроз додељена средства од општине Косјерић, успели смо да употпунимо процес обнове и оплемењивања школских
просторија. Поред монтаже школских ормарића,  уређење учионица, кречење
зидова урађена је и  набавка нових завеса. 

Ученици су, у сарадњи са наставницом, направили видео захвалности учесницима пројекта. Видео можете погледати кликом на линк.

https://drive.google.com/file/d/1TBlcokFCTdV2kkaIEQJ5PHzOWYlVZHky/view?usp=drive_link