Презиме и имеСтепен и врста стручне спремеПослови накојима радиГодине радног стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангаж. у другој школи
Ђукић МирјанаVII/1 – Учитељски факултетДиректор17Да100/
Савић ЈованаVII/1 – Правни факултетСекретар0Не5050
Савић СлободанVII/1 – Филозофски факултетПедагог16Да5050
Кијачић Весна VII/1 – Филолошки факултетБиблиотекар1Да4422
Соња Костић-Јаковљевић VII/1 – Филолошки факултетБиблиотекар19Да6/
Глигоријевић ЖиворадIV- Средња економска школаШеф рачуноводства4/50/
Николић МилесаII – Основна школаПомоћни радник22/100/
Митровић АрсенII – Основна школаПомоћни радник22/100/
Марјановић ГоранIV- Средња школаДомар,5/50/
Мајстор одржавања50
Марјановић јеленаII – Основна школаПомоћни радник0/100/