Презиме и имеСтепен и врста стручне спремеПослови накојима радиГодине радног стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангаж. у другој школи
Ђукић МирјанаVII/1 – Учитељски факултетДиректор16Да100/
Филиповић СандраVII/1 – Правни факултетСекретар2Не5050
Савић СлободанVII/1 – Филозофски факултетПедагог14Да5050
Кијачић Весна VII/1 – Филолошки факултетБиблиотекар12Не4456
Соња Костић-Јаковљевић VII/1 – Филолошки факултетБиблиотекар18Да6/
Глигоријевић ЖиворадIV- Средња економска школаШеф рачуноводства3/50/
Николић МилесаII – Основна школаПомоћни радник20/100/
Митровић АрсенII – Основна школаПомоћни радник20/100/
Марјановић ГоранIV- Средња школаДомар,4/50/
Мајстор одржавања50
Дамљановић ВелисавII – Основна школаПомоћни радник30/100/