• 031/3888-034
  • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Упис првака

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Поштовани родитељи будућих првака,

обавештавамо Вас да се упис деце у први разред основне школе може извршити до 30.06.2022.године, а у оправданим случајевима до 31.08.2022.године.

У први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 а највише 7,5 година. Што значи да се у први разред школске 2022/2023. године уписују сва деца рођена од 01.марта 2015.године до краја фебруара 2016.године.

Родитељи су обавезни да своје дете упишу у први разред.

У први разред се може уписати и дете које је при поласку у школу (1.септембра 2022.године) старо од 6 до 6,5 година. То се односи на децу рођену од 01.марта до 31.августа 2016.године. Код превременог уписа дете мора проћи кроз проверу спремности за полазак у школу, а проверу врши педагог школе.

У први разред се могу уписати и деца старија од 7,5 година, уколико се због болести или других оправданих разлога нису могла раније уписати.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС:

Довољно је да родитељ електронски закаже термин, доведе дете у заказаном термину и да код себе има само личну карту. Сва потребна документа школа прибавља електронским путем – извод из матичне књиге рођених, уверење о пребивалишту, уверење о похађању припремног предшколског програма и потврду о обављеном лекарском прегледу, односно лекарско уверење. Уколико је преглед обављен код приватног лекара, потребно је да родитељ то уверење донесе у школу.
Образац пријаве се може преузети у школи.
Упис се врши сваког радног дана у времену од 8,00 – 13,00 часова, у канцеларији секретара школе.

РАДУЈЕМО СЕ БУДУЋИМ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА

А УЗ КРЕАТИВНЕ НАСТАВНИКЕ И КВАЛИТЕТНУ НАСТАВУ ИМАЋЕМО УСПЕШНЕ – СРЕЋНЕ УЧЕНИКЕ
И ЗАДОВОЉНЕ РОДИТЕЉЕ