• 031/3888-034
 • Понедељак-петак: 7 часова - 14 часова

Школска документа

 
 
 1. Годишњи план рада школе
 2. Извештај о раду школе
 3. Извештај о раду директора школе
 4. Школски развојни план 2023-2028
 5. Информатор рада школе  , Повереник за информације од јавног значаја
 6. Индивидуални образовни програм – ИОП
 7. Правила понашања у школи
 8. Правилник о организацији и систематизацији послова
 9. Статут
 10. Измена и допуна статута
 11. Школски програм
 12. Правилник о организацији и систематизацији послова
 13. Правилник о заштити података о личности
 14. Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова
 15. Правилник о унутрашњој организацији рада школе
 16. План родне равноправности
 17. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
 18. Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 19. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Јордан Ђукановић“ Варда
 20. Пословник  о раду Наставничког већа
 21. Пословник о раду Савета родитеља
 22. Правилник о раду школе
 23. Пословник о раду школског одбора
 24. Пријава одштетног захтева у случају незгоде
 25. Списак документације за пријаву незгоде
 26. Важне информације ѕа осигурање ученика
 27. Информатор ученичка незгода
 28. Одлука о лицу за заштиту података о личности
 29. Критеријуми оцењивања